Yükleniyor...

TUGA Teknoloji

Faaliyet Alanları

Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2014 yılında ticari hayatına başlayan firmamız, ekip içinde yıllarını bilişim ve teknoloji sektöründe geçirmiş uzmanlarla bölgesel ve ulusal pazarda hizmet vermektedir.

Faaliyet alanlarımız
• İş ve Sistem analizleri ve özel yazılım çözümleri
• Web ve mobil uygulamalar
• Web tasarım ve içerik yönetim sistemleri 
• Sosyal medya hizmetleri ve danışmanlığı
• Dijital reklam yönetimi ve danışmanlığı

 

 

• Değişim: Evrenin bütününde sürekli bir değişim yaşanırken, dünya ve üzerindeki her şey de bu değişimin parçası olmakta. Değişimin baş döndürücü bir ivmeyle hız kazandığı çağımızda bireysel ve kurumsal varoluş ve gelişimimizin bu değişime ayak uydurmak ve hatta yön vermekle mümkün olacağına inanıyoruz. 

• Deneyim: Değişimi başarıyla uygulamak ve yön vermek ancak geçmiş deneyim ve birikimlerden maksimum düzeyde faydalanmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda sahip olduğumuz deneyimlerin, hem iç dinamiklerimiz hem de iş çevremizde paylaşarak çoğalacağına inanıyoruz ve bu paylaşımı bir sorumluluk addediyoruz.

• Dinamizm: Nitelikli insan gücü maalesef coğrafyamızda ve toplumsal katmalarımızda homojen bir dağılıma sahip değildir. Bununla beraber genç beyinlerin nitelik kazanabilmeleri için fırsatlara ve çalışma alanlarına ihtiyaçları olduğu kuşkusuzdur. TUGA Teknoloji olarak gerçek dinamizmin kendilerine fırsatlar sunulan genç beyinlerden doğacağına inanıyoruz.

• Disiplin: Bilgi teknolojileri alanında yürütülen faaliyetlerin başarıya ulaşmasında disiplinin öneminin farkındayız. Özellikle yazılım projeleri; gereksiz hiyerarşi, disiplin ve takım ruhu eksikliği ile büyük bir oranda başarısızlığa sürüklenmekte. Ekip ruhu anlayışını ve iş disiplinini çalışma hayatımızın vazgeçilmezi olarak görmekteyiz.

• Güven: Ekibimizdeki her bireyle her koşulda güven ilişkisini oturtmak iç işleyişimizde öncelikli ilkemizdir. Beraberinde TUGA Teknoloji olarak bireysel ve kurumsal her ilişkimizde güven tesis etmenin her türlü maddi kârdan daha yüksek getirisi olduğuna inanıyoruz. İşimiz temel anlamda veri/bilgi işçiliği olduğundan; doğru ve güvenilir bilgi üretilmesini/işlenmesini sağlamak için çaba gösteriyor ve bu verinin müşterilerimiz ile ortak mahremimiz olduğuna inanıyoruz.

Genel Bilgiler
Mesut Çitil
0 (422) 502 02 02
bilgi@tuga.com.tr
image-missing